• ข้างหน้าที่จะทำ
  • กิจกรรมภาวนาเพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับอันเป็นที่รัก 24-27 มกราคม 2562 ณ สวนมุทิตาธรรมาราม พุทธมณฑล นครปฐม โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ รายละเอียด เต็มแล้ว
Clips ถ่ายทอดวิถี
© 2018 Copyright: กลุ่มอาสาคิลานธรรม